item2a
item1
item2
StripTopX
StripLeft2
KontraLogoWEB

Pierwszą próbę w tej dziedzinie podjął H Rubin pisząc pracę doktorską pt. Żydzi w Łodzi pod okupacją niemiecką 1939-1945. Po zapoznaniu się z tą pracą stwierdzam, że jest to dysertacja wartościowa, oparta nie tylko na piśmiennictwie, ale i źródłach a zarazem zróżnicowana tematycznie.
Jan Fijałek, Referat na sesji naukowej „W 45 rocznicę zagłady skupisk żydowskich w Kraju Warty”, Zduńska Wola, 23 X 1987 r.

Najwięcej wiadomości z zakresu realizacji hitlerowskiej polityki zagłady Żydów łódzkich zawiera nie opublikowana praca H. Rubina… stanowi ona bogate compendium wiedzy o martyrologii i eksterminacji Żydów łódzkich, w tym także do okresu będącego przedmiotem niniejszego referatu.
Julian Baranowski, Referat na sesji naukowej „W 45 rocznicę zagłady skupisk żydowskich w Kraju Warty”, Zduńska Wola, 23 X 1987 r.
 

NOTA WYDAWCY (opublikowana w książce wydanej w 1988 roku)

Trzydziestego kwietnia 1985 roku zwróciłam się do Funduszu Pomocy Niezależnej Literaturze i Nauce Polskiej z prośbą o udzielenie Kontrze subwencji na wydanie książki Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją, 1939-1945.

Fundusz przyznał subwencję w wysokości trzech tysięcy funtów, które otrzymałam piętnastego lipca 1986 roku.

Piątego stycznia 1987 napisałam do Mirosława Chojeckiego, Sekretarza Funduszu, list następującej treści: „Postanowiłam opublikować książkę Henryka Rubina Żydzi w Łodzi pod niemiecką okupacją, 1939-1945 nie korzystając z subwencji przyznanej mi przez Fundusz. Powody tej decyzji staną się dla Pana zrozumiałe, gdy przeczyta Pan list Henryka Rubina do mnie, który zamieszczę w książce. Zwracając otrzymaną od Pana w lipcu ubiegłego roku kwotę trzech tysięcy funtów szterlingów (załączam czek), pragnę raz jeszcze wyrazić głęboką wdzięczność za łaskawe udzielenie mi subwencji”.

Książka obecnie publikowana różni się od tej, którą czytałam w 1972 roku, od tego wariantu, który otrzymałam w kwietniu 1986, a także od tego, który był przysłany jako ostateczny czwartego marca 1987 roku.

Tekst nie został poddany w wydawnictwie nawet adiustacji stylistycznej.
Nina Karsov

Icchak (Henryk) Rubin
Żydzi w Łodzi
pod niemiecką okupacją 1939-1945

Okładkę projektował
Andrzej Krauze

581 stron
ISBN-10: 0-907652-23-9
ISBN-13: 978-0-907652-23-6

ZydziCL