item2a
item1
item2
StripLeft2
KontraLogoWEB
StripLeft2a
KontraLogoWEB1

WYDAWNICTWO KONTRA (LONDYN)
KONTRA PUBLISHERS
NINA KARSOV PUBLISHERS

Wydawnictwo Kontra zostało założone w Londynie w roku 1970
przez Szymona Szechtera i Ninę Karsov.
 

na to, żeby mogły się ukazać jego (Józefa Mackiewicza) dwie książki W cieniu Krzyża i Watykan w cieniu czerwonej gwiazdy, traktujące krytycznie politykę Kościoła („apertura a sinistra”), zapoczątkowaną przez Jana XXIII a kontynuowaną po dziś dzień, trzeba było pojawienia się na emigracji Szymona Szechtera. Takiego, który się nie bał. Takiego, co „wolność słowa” traktował nie jako slogan antykomunistycznej propagandy, a emigrację nie jako zamianę gorszej cenzury na o wiele lżejszą, ale jak to do nas napisał po decyzji założenia wydawnictwa KONTRA:

będziemy wydawać samych siebie, ale i takich jak my, których też mierzi wszelka cenzura”.

(Widocznie poza Józefem Mackiewiczem takich, którym za ciasno w emigracyjnym „dozwolone” nie znalazł)

… Samym optymizmem, to się rozumie, trudno z niczego stworzyć aż dwa wydawnictwa: dla książek
w języku polskim KONTRA, dla książek w języku rosyjskim i angielskim NINA KARSOV. O ile pamiętam, pierwsze książki składała i drukowała sama Nina, korzystając z uprzejmości jakiejś firmy, co pozwoliła jej używać maszyny offsetowej w godzinach po pracy. …
Barbara Toporska, „Szymon Szechter czyli Nina”, w tomie Droga Pani…