item2a
item1
item2
StripTopX
StripLeft2
KontraLogoWEB
WilenskaC

Nakład wyczerpany

Felicja Romanowska 
(Józef Mackiewicz, 
Jerzy Wyszomirski, 
Stanisław Mackiewicz, 
Walerian Charkiewicz)
Wileńska powieść kryminalna
Wstępem i przypisami opatrzył
Wacław Lewandowski
Okładkę projektował
Andrzej Krauze
182 strony
ISBN-10: 0-907652-40-9 
ISBN-13: 978-0-907652-40-3 
(nakład wyczerpany)