item2a
item1
item2
StripTopX
StripLeft2
KontraLogoWEB

Kiedy dwa lata temu przeczytałem w almanachu rosyjskim Ami krótką powieść (a raczej „poemat”, jak ją określił sam autor z aluzją do Martwych dusz Gogola) Wieniedikta Jerofiejewa Moskwa – Pietuszki, byłem bardzo przejęty, nie zdając sobie jednak sprawy, że z Rosji przyszło na Zachód małe arcydziełko. Widzę to teraz, po dzisiejszej dwukrotnej lekturze wyśmienitego przekładu polskiego Niny Karsov i Szymona Szechtera.
Gustaw Herling-Grudziński, Dziennik pisany nocą (11 lutego 1977)

 

 

 

 


 

Moskwa – Pietuszki
Poemat
Tłumaczyli z rosyjskiego
Nina Karsov i Szymon Szechter
Słowo wstępne napisał i przypisy opracował Nikita Stavisky
Okładkę projektował Andrzej Krauze
138 stron
ISBN-10: 0-9502324-6-7
ISBN-13: 978-0-9502324-6-1
 

MoskwaCL