item2a
item1
item2
StripTopX
StripLeft2
KontraLogoWEB
KolysankaC

Małgorzata Łukaszuk
… i w kołysankę już 
przemieniony płacz…

Obiit… Natus est w poezji 
Aleksandra Wata
Okładkę projektował
Andrzej Krauze
154 strony
ISBN-10: 0-907652-24-7 
ISBN-13: 978-0-907652-24-3

Zadziwiające okazały się wyniki próby jaką podjął Cz. Miłosz, aby zdefiniować zjawisko „Aleksander Wat”. Wielość momentów decydujących o owej jedyności kazała w końcu autorowi Doliny Issy uznać, iż przetrwanie tego zjawiska było „cudem” zaistniałym pomimo – pomimo choroby i pomimo historii.

… twórczość Wata, będąc faktycznie eksploatowaniem obsesyjnym kilku motywów, jeśli jest „monotonią”, to – żeby posłużyć się formułą A. Camusa (o filozofii Lwa Szestowa) – zaiste „godną podziwu”.

Tytuł pracy zaczerpnęliśmy z tekstu późnego, powstałego w roku 1965, a więc na dwa lata przed samobójczą śmiercią jego autora Nie ma ten wiersz tytułu, jest krótki, drastycznie krótki nawet. Tu każde słowo zdaje się przemawiać w sposób zwielokrotniony:

Żmije i ważki w dobrej zgodzie
xxw naszym ogrodzie.
 
Nędza i chwała w czułym objęciu
xxprzy wniebowzięciu.
 
Głos oceanu, cisza pustyni
xxuśpią mnie w skrzyni,
 
i w kołysankę już przemieniony
xxpłacz mojej żony.
 
(xxx, Berkeley, luty 1965, Ciemne świecidło)
 

Małgorzata Łukaszuk