item2a
item1
item2
StripTopX
StripLeft2
KontraLogoWEB
HerzogL

Out of print

Chaim Herzog
Arabo-izrailskije wojny
Ot Wojny za niezawisimost’
do Liwanskoj kampanii

(The Arab-Israeli Wars:
War and Peace in the Middle East from
the War of Independence to Lebanon
)
Pieriewod s anglijskogo: I. Shamir
Obłożka Andrieja Krauze
T. 1 – 306 str., t. 2 – 300 str.
ISBN-10: 0-907652-21-2
ISBN-13: 978-0-907652-21-2
(out of print)

WojnaC