item2a
item3
item4

KONTRA PUBLISHERS

NINA KARSOV PUBLISHERS
 

Kolportaż hurtowy książek Józefa Mackiewicza i Barbary Toporskiej
w Polsce prowadzi Biuro Dystrybucyjno-Marketingowe w Warszawie

W innych krajach publikacje Wydawnictwa Kontra są dostępne
w firmie Amazon
i wszystkie księgarnie sprowadzają je na zamówienie

HeadNewBlackFLines