item2a
item2
StripTopX

1981
 

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1985
 

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1989
 

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1983

Droga-donikàd-1985
Droga-donikàd-1989

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1983
 

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1989

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1983

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1989
 

Okładkę projektował
Jan Kubasiewicz
2011 i 2015
 

Okładkę projektował
Jan Kubasiewicz
2019
 

Okładkę projektował
Jan Kubasiewicz
2015
 

Okładkę projektował
Jan Kubasiewicz
2007, 2010, 2015

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1989
 

Okładkę projektował
Jan Kubasiewicz
2007, 2011
 

Droga-donikàd-1981
DrogaCS
Droga-donikàd-1981
Droga-donikàd-1985
Droga-donikàd-1989
Droga-donikàd-1981
Droga-donikàd-1981
Droga-donikàd-1989
Sprawa-pu∏kownika-Miasojedowa-1983
Sprawa-pu∏kownika-Miasojedowa-1989
Droga-donikàd-1989
Zwyci´stwo-prowokacji-1983
StripLeft3vF