item2a
item1
item2
StripTop1
StripLeft2
KontraLogoWEB

1981
 

Droga-donikàd-1981

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1985
 

Droga-donikàd-1985
Droga-donikàd-1989

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1989
 

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1989
 

Droga-donikàd-1981

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1983

Droga-donikàd-1985
Droga-donikàd-1989
Sprawa-pu∏kownika-Miasojedowa-1983

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1983
 

Sprawa-pu∏kownika-Miasojedowa-1989

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1989

Zwyci´stwo-prowokacji-1983

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1983

Zwyci´stwo-prowokacji-1988

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1983

Okładkę projektował
Andrzej Krauze
1989
 

Okładkę projektował
Jan Kubasiewicz
2011 i 2015
 

SprawaCs

Okładkę projektował
Jan Kubasiewicz
2007, 2010, 2015

Droga-donikàd-1981
Sprawa-pu∏kownika-Miasojedowa-1989

Okładkę projektował
Jan Kubasiewicz
2015
 

Okładkę projektował
Jan Kubasiewicz
2019
 

DrogaCS